Bij kinderen die op neonatale intensive care units (NICU Neonatale Intensive Care Unit (Neonatale Intensive Care Unit)'s) zijn opgenomen wordt het gehoor gescreend als onderdeel van het standaard zorgpakket dat aan deze kinderen wordt geboden.

Deze kinderen mogen niet door de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) worden gescreend omdat met de door de JGZ gebruikte screeningsapparatuur slechthorendheid bij deze doelgroep kan worden gemist.
Voor NICU Neonatale Intensive Care Unit (Neonatale Intensive Care Unit) medewerkers is enige tijd geleden een kaart ontwikkeld om uit te delen aan ouders van kinderen bij wie het gehoor op de NICU's wordt gescreend.  Op deze kaart wordt de ouders gevraagd dit aan de JGZ door te geven. Deze kaart heeft nieuwe lay-out gekregen. Hij is te bestellen via cvb@rivm.nl