Het produceren van niet-verslavende tabak is technisch mogelijk, maar consumenten vinden het  vaak minder lekker. Het is dan ook de vraag of tabaksproducten met een niet-verslavende hoeveelheid nicotine kans maken op de markt. Dit blijkt uit RIVM-onderzoek in opdracht van de World Health Organisation (WHO World Health Organization (World Health Organization)). De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Tobacco Regulatory Science.

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat tabak met minder dan 0,4 mg nicotine per gram tabak voor de meeste mensen niet verslavend is. Op basis van literatuurstudies heeft het RIVM in kaart gebracht op welke manieren de hoeveelheid nicotine in tabak teruggebracht kan worden naar deze minimale hoeveelheid.

Minder nicotine in tabak technisch mogelijk

Er zijn verschillende technieken voor het ontwikkelen van tabak met  een minimale hoeveelheid nicotine. Dit kan door tabaksplanten te kweken waarin weinig nicotine zit, bijvoorbeeld met genetische modificatie. Ook zijn er technieken om nicotine uit tabak te extraheren, zodat er minder nicotine in de tabak overblijft.  Hierbij is het van belang dat er geen andere componenten verwijderd worden die de smaak van de tabak beïnvloeden. 
Op basis van deze literatuurstudies concludeert het RIVM dat het efficiënt verwijderen van nicotine technisch mogelijk is, maar dat consumenten de resulterende tabak vaak minder lekker vinden. Het is dan ook de vraag of tabaksproducten met een niet-verslavende hoeveelheid nicotine kans maken op de markt.

Meer onderzoek nodig

De WHO en de Food and Drug Administration (FDA Food and Drug Administration  (Food and Drug Administration )) pleiten er voor wettelijk vast te stellen dat alleen dit soort sigaretten op de markt mogen worden toegelaten. Het via de wet uitsluitend toelaten van deze minder aantrekkelijke sigaretten zou kunnen leiden tot een afname van het aantal rokers, omdat rokers niet meer verslaafd kunnen raken, maar mogelijk ook omdat ze deze sigaretten minder lekker vinden. Het is nodig om meer onderzoek te doen naar de effecten van de invoering van dit soort tabaksproducten op de volksgezondheid.


De aanleiding voor de WHO om het RIVM dit onderzoek te laten doen zijn voorstellen van de WHO en FDA om nicotine in sigaretten structureel te verlagen. Alleen al in de Verenigde Staten overlijden jaarlijks 480.000 mensen aan de gevolgen van het gebruik van tabaksproducten.