Deze maand brengt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek een nieuwe folder uit met 15 feiten over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De informatie in de folder kan vrouwen helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze. Ook vrouwen die al deelnemen aan het bevolkingsonderzoek kunnen meer achtergrondinformatie lezen over het bevolkingsonderzoek. De folder komt te liggen in wachtruimtes van apotheken en huisartsen en zal ook beschikbaar zijn in de (mobiele) screeningsunits.

Voor een geïnformeerde keuze is het belangrijk dat vrouwen eerlijke, begrijpelijke, evenwichtige en toereikende informatie krijgen. Deze folder kan daaraan bijdragen. Door zowel voordelen als nadelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker te belichten, kunnen vrouwen beter een weloverwogen beslissing nemen. Gepeild zal worden in hoeverre de folder voorziet in deze informatiebehoefte.
 
De folder is gebaseerd op de feiten en fabels over het bevolkingsonderzoek borstkanker zoals deze op de site van het RIVM staan.

Bekijk de folder 'Bevolkingonderzoek borstkanker, 15 feiten'.