Teststraat GGD

Het RIVM begint deze week met een vragenlijstonderzoek naar risicofactoren voor het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2.  Het onderzoek gebeurt bij mensen die zich laten testen op het coronavirus in een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraat. Via het CONTEST onderzoek wil het RIVM nog beter in beeld krijgen waarom sommige mensen besmet raken met het coronavirus en anderen niet. Het onderzoek levert ook informatie op over het effect van vaccineren.

Hoewel er via bron- en contactonderzoek inzicht is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, is niet altijd duidelijk waar iemand een besmetting heeft opgelopen. En waarom sommige mensen het virus wel krijgen en anderen niet. Daarnaast kunnen andere factoren de kans op een besmetting vergroten, zoals de gezinssituatie of type beroep.

Vergelijken van mensen met negatieve en positieve testuitslag

Via het CONTEST onderzoek wordt informatie over de verspreiding van het virus in beeld gebracht.  Alle mensen die een testafspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunnen meedoen aan het onderzoek en krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De link naar de vragenlijst staat in de bevestigingsmail van je corona- testafspraak. De antwoorden op de vragenlijst van mensen met een negatieve testuitslag  en mensen met een positieve testuitslag worden met elkaar vergeleken. Zo bepalen we welke factoren het risico op besmetting met het coronavirus verhogen of juist verlagen.

 “Het is belangrijk dat mensen de vragenlijst invullen, voordat ze hun testuitslag hebben ontvangen,” zegt Susan van den Hof, hoofd van het centrum voor epidemiologie bij het RIVM. “Als je weet dat je positief bent getest vul je de vragenlijst misschien anders in dan als je weet dat je negatief bent getest. We hopen via het CONTEST onderzoek snel informatie te krijgen om nog beter en gedetailleerder  in beeld te brengen welke factoren een hoger risico geven op besmetting.”

Vaccinatiecampagne

De afgelopen maand zijn de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. In het CONTEST onderzoek worden ook gegevens verzameld over of iemand gevaccineerd is tegen COVID-19. Deze gegevens kunnen verder bijdragen aan het in kaart brengen van het effect van vaccinatie tegen het coronavirus.