Jaarlijks krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM . Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibioticabehandeling, maar sommige mensen blijven langdurige klachten houden. Waarom de ene persoon deze klachten krijgt en de ander niet, is onbekend. Daarom is in 2015 het onderzoek ‘LymeProspect’ gestart.

Elk jaar 27.000 nieuwe Lymepatiënten

Uit de peiling onder huisartsen bleek dat zij in 2017 ongeveer 25.500 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans) op het spreekuur kregen. Deze huiduitslag is het meestvoorkomende signaal van de ziekte van Lyme. Daarnaast werd bij ongeveer 1.500 mensen de ziekte van Lyme vastgesteld op basis van andere klachten. Het aantal mensen dat zich meldt met een rode ring-of vlekvormige huiduitslag is tussen 2014 en 2017 licht toegenomen. Vaak is de ziekte van Lyme goed te behandelen, maar sommigen mensen houden na behandeling langdurig klachten zoals vermoeidheid, pijn of concentratieproblemen. Waarom een deel van de patiënten zulke klachten krijgt en houdt is niet bekend.

LymeProspect onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme, is het ‘LymeProspect’ onderzoek in 2015 van start gegaan. Iedereen die een antibioticabehandeling ging beginnen tegen de ziekte van Lyme kon zich voor dit onderzoek aanmelden. De deelnemers is gevraagd bloed af te geven en een jaar lang elke drie maanden een online vragenlijst over hun gezondheid in te vullen. Met deze resultaten kregen de onderzoekers inzicht in hoe vaak patiënten klachten houden na behandeling en wat daarvoor de verklaringen zijn. 

Uit dit jarenlange, grootschalige onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de mensen met de ziekte van Lyme, ook na de behandeling, langdurige klachten houdt die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Het gaat hier om klachten als vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen. Deze klachten komen ook voor bij mensen zonder de ziekte van Lyme, maar minder vaak dan bij lymepatiënten. Dit onderzoek LymeProspect is uitgevoerd door het RIVM, Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre) en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum). Waarom sommige mensen klachten houden is het onderwerp van vervolgonderzoek van het RIVM, Radboudumc en Amsterdam UMC.

Een teek? Pak ‘m beet!

Ben je in het groen geweest, controleer daarna op tekenbeten. En heb je een teek? Verwijder deze dan direct en houd de plek van de beet 3 maanden in de gaten. Neem contact op met de huisarts als je een rode ringvormige uitslag ziet, of als je last krijgt van andere gezondheidsklachten.

Sinds 1994 gingen in heel Nederland meer mensen naar de huisarts voor een tekenbeet.

Verspreiding van huisartsconsulten voor erythema migrans (rode ring of vlek) in Nederland 1994-2017 (Bron: RIVM )