De inkoop van energie door een drinkwaterbedrijf blijkt doorslaggevend voor de uitkomst, bij het vergelijken van twee nieuwe drinkwaterproductieprocessen met levenscyclusanalyse. Met de inkoop van windenergie blijkt het productieproces op basis van membraanfiltratie minder belastend voor het milieu dan een meer conventionele manier van drinkwaterzuivering. Dat blijkt uit een case study waarin door middel van een levenscyclusanalyse twee drinkwaterproductieprocessen worden doorgerekend door het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen.

Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses)) is het mogelijk om te bepalen welke impact het productieproces van een product heeft op het milieu. De analyse omvat alle stadia die nodig zijn om een product te produceren en te consumeren, dus van grondstof tot en met verwerking van afval. Het doel van een LCA is om alternatieven te vergelijken en 'hotspots' in het productieproces in kaart te brengen, zodat het productieproces kan worden geoptimaliseerd. Het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen hebben een LCA uitgevoerd van twee drinkwaterproductieprocessen: een conventionele en een alternatieve. 

Membraanfiltratie

Bij drinkwaterproductiebedrijven kunnen verschillende technieken worden ingezet om van oppervlaktewater en grondwater drinkwater te maken. De keuze van de technieken is afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater. Membraanfiltratie is een alternatieve techniek, waarmee kan worden geanticipeerd op schommelingen in de kwaliteit van het bronwater. Dit is van belang omdat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen uit oppervlaktewater naar verwachting in de toekomst onder druk staat. Membraanfiltratie is daardoor aantrekkelijk om voor drinkwaterproductie te worden gebruikt, maar deze techniek gaat wel gepaard met een hoog energieverbruik. 

Windenergie

In deze LCA is onderzocht wat de invloed van dit energiegebruik is ten opzichte van de andere onderdelen van het drinkwaterproductieproces. Daarnaast is gekeken hoe dit verandert als alleen windenergie wordt gebruikt bij de productie in plaats van de standaardenergiemix van Nederland. Wanneer uitsluitend windenergie wordt gebruikt, lijkt membraanfiltratie niet slechter voor het milieu dan een conventioneel drinkwaterproductieproces. Deze uitkomst is sterk afhankelijk van de mate waarin de werkwijze van de leveranciers van de benodigde hulpstoffen duurzaam is.