Op 27 mei wordt een symposium gehouden rond de nieuwe samenwerking tussen het RIVM, Stichting Proefdiervrij, en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Onderwerp is het gebied van stoffen en prenatale gezondheidsbescherming. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije methoden voor de risicoschatting van stoffen voor de ongeborene. Het initiatief wordt vormgegeven door Prof. Aldert Piersma, werkzaam bij het RIVM, en strategisch hoogleraar Reproductie- en Ontwikkelingstoxicologie bij het IRAS.

De huidige veiligheidsevaluatie van stoffen wordt in hoge mate gebaseerd op dierproeven. Met name het vaststellen van risico's voor de ongeborene vergt veel proefdieren, aangezien meerdere generaties dieren in één test betrokken zijn. Dat schept in de eerste plaats een ethisch probleem. Maar daarnaast is het de vraag in hoeverre proefdieren in alle gevallen goede voorspellingen opleveren voor mogelijke risico's bij de mens. Het is zowel wetenschappelijk als ethisch te verkiezen om humane risicoschatting te baseren op humane methoden. De toenemende kennis van de humane embryonale ontwikkeling maakt het mogelijk steeds betere proefdiervrije biologische testen en software modellen te ontwikkelen. Die modellen maken het mogelijk om de resultaten van proefdiervrije testen te integreren, resulterend in een voorspelling van de mogelijke schadelijkheid van stoffen. 

Doel van dit initiatief is om deze ontwikkeling van een nieuwe impuls te voorzien, uiteindelijk gericht op een transitie naar complete vervanging van proefdiergebruik door innovatieve methoden. Tegelijk wordt aandacht besteed aan het rijp maken van de geesten om deze methoden ook werkelijk toe te gaan passen in de internationale regelgeving voor de veiligheidsevaluatie van stoffen.

Neem voor nadere informatie over het symposium contact op met de Stichting Proefdiervrij, tel. 070-3062468.