Overheden en adviesbureaus die informatie zoeken over duurzaam bodemgebruik kunnen vanaf nu terecht op de website BodemVizier. Deze zoekmachine biedt een overzicht van relevante instrumenten en documenten over ondergronds gebruik en bodembeheer, zoals rapporten, handreikingen, praktijkvoorbeelden en kaarten.

Steeds drukker

De vraag naar deze informatie neemt snel toe, want het wordt steeds drukker in de Nederlandse bodem. Hierdoor is er niet overal genoeg plaats voor kabels, leidingen, voorzieningen voor waterberging, beschermde archeologische vindplaatsen en andere vormen van ondergronds gebruik.

Gemeenten en provincies bepalen hoe de ondergrond wordt ingericht. De informatie op www.bodemvizier.nl zorgt dat zij hierbij niet ieder voor zich het wiel hoeven uitvinden. Daarnaast ontsluit de website documenten over BodemVizier is inmiddels uitgebreid met onderwerpen over bodem(beheer), en gebiedsontwikkeling en ontsluit ook de ‘Instrumenten in de bodemsaneringsketen’.

Bruikbaar

Er zijn veel documenten over duurzaam bodemgebruik op internet beschikbaar, maar de kwaliteit en bruikbaarheid is wisselend. De juiste informatie werd niet altijd gevonden. Hierdoor kon het gebeuren dat een organisatie dubbel werk deed, door bijvoorbeeld een handleiding te schrijven die al bestond.

BodemVizier ontsluit alleen informatie waar overheden en adviesbureaus mee uit de voeten kunnen.

Toegevoegde waarde

BodemVizier is ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+ (voorheen Agentschap NL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueert na een jaar hoe BodemVizier wordt gebruikt en of de toegevoegde waarde van de zoekmachine wordt benut.