Een consument in de supermarkt leest de ingrediƫntenlijst van een voedingsproduct

Dit jaar start de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering)). Doel hiervan is om verbeteringen in de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen te versnellen. Het gaat om producten waar zout of suiker aan toegevoegd is of waarbij de hoeveelheid verzadigd vet te verlagen is. Het RIVM stelde per stof drie grenswaarden op (laag, midden en hoog). Doel van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is dat in 2030 per productgroep de helft van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal tien procent tot de slechtste qua hoeveelheid zout, suiker of verzadigd vet.

De overheid wil dat fabrikanten minder zout en suiker aan voedingsmiddelen toevoegen en bijvoorbeeld een deel van het verzadigd vet vervangen door onverzadigd vet. Zo krijgen mensen toch minder van deze stoffen binnen, als zij dezelfde voedingsmiddelen blijven eten. Door eerdere afspraken met de voedingsindustrie over de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen daalde onder meer de hoeveelheid suiker in frisdrank. VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil deze verbeteringen versnellen en verbreden met de NAPV. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een vandaag verschenen rapport dat de hoeveelheid zout die volwassenen binnenkrijgen nog steeds te hoog is.

Drie grenswaarden

Nieuw aan deze aanpak is dat er voor meer voedingsmiddelen criteria zijn opgesteld. En dat er per productgroep drie grenswaarden per voedingsstof zijn bepaald. Fabrikanten kunnen hun producten daardoor stap voor stap verbeteren. Dit geldt voor producten waarvan de samenstelling nog flink verbeterd kan worden, maar ook voor producten waarin al verbeteringen zijn doorgevoerd. De grenswaarden zijn bepaald op basis van de huidige hoeveelheden zout, suiker en verzadigd vet. Doel van het ministerie van VWS is dat in 2030 per productgroep de helft van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal tien procent tot de slechtste qua hoeveelheid zout, suiker of verzadigd vet.  

Uitbreiden verbeteringen in de toekomst

De criteria zijn nu opgesteld met gegevens van producten die in de supermarkten te koop zijn. Het streven is om productverbetering ook uit te breiden naar alle bewerkte voedingsmiddelen in bijvoorbeeld restaurants. Een ander voornemen binnen de NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering) is het kleiner maken van porties en het verbeteren van de samenstelling van kant-en-klare maaltijden. Het RIVM onderzoekt de komende tijd samen met onder andere het Voedingscentrum wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Nationaal Preventieakkoord

De NAPV is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat het makkelijker moet worden voor mensen om te kiezen voor gezonde voeding. Dit omdat de helft van de Nederlanders kampt met overgewicht. Naast het verbeteren van voedingsmiddelen is en blijft het belangrijk dat mensen zelf ook bewust gezonde keuzes maken. De Schijf van Vijf en een voedselkeuzelogo kunnen daarbij helpen.

Het RIVM stelde de nieuwe criteria op samen met het Voedingscentrum en de HAS Hogeschool, in opdracht van het ministerie van VWS. Het RIVM volgt de komende jaren de veranderingen in de samenstelling van voedingsmiddelen en kijkt of de doelen worden behaald.