Dit is een nieuwsbericht van het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs), het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs, dat bij het RIVM is ondergebracht. In verband met het hoge gezondheidsrisico van 4-methylamfetamine (4-MA 4-methylamfetamine (4-methylamfetamine)) wordt dit middel met onmiddellijke ingang verboden.

4-MA 4-methylamfetamine (4-methylamfetamine) lijkt op amfetamine (speed) en wordt ook vaak als zodanig verkocht, maar is mogelijk nog gevaarlijker. Plaatsing op lijst 1 van de Opiumwet is dan ook gerechtvaardigd. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt met dit besluit het advies over van het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) – Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Het CAM heeft een quick scan uitgevoerd, nadat in het afgelopen jaar vijf fatale ongevallen plaatsvonden in Nederland.

In Nederland bevat 10-20 procent van alle als speed aangeboden monsters 4-MA. Omdat 4-MA veelal als speed wordt verkocht, weten gebruikers niet dat ze iets anders slikken. Een koper van speed kan met het blote oog niet zien of herkennen dat er 4-MA in zit aangezien er geen andere kleur, geur of consistentie waarneembaar is. Bovendien wordt 4-MA veelal als speed verkocht, kopers zijn er niet specifiek naar op zoek. De werking van speed vermengd met 4-MA is echter wel anders: het verwachte effect bij de gebruiker van een preparaat met 4-MA is geringer dan bij 'zuivere' amfetamine, waardoor de gebruiker geneigd is vaker en meer te slikken. Vergeleken met amfetamine komt er bij gebruik van 4-MA aanzienlijkmeer serotonine vrij, wat kan leiden tot oververhitting. De gevoeligheid voor 4-MA kan mogelijk echter sterk verschillen per persoon.

De vier sterfgevallen in 2011 en één dit jaar, betroffen drie mannen en twee vrouwen. Hoewel het niet officieel bevestigd is, lijkt alles erop te wijzen dat de slachtoffers gewone recreatieve gebruikers zijn, die speed wilden gebruiken. 

In 2009 verscheen 4-methylamfetamine (4-MA) op de Nederlandse drugsmarkt. In Europa werd in het afgelopen jaar de aanwezigheid van 4-MA al door 12 landen gemeld. Sinds medio 2011 waarschuwt het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS Drugs Informatie en Monitoring Systeem (Drugs Informatie en Monitoring Systeem)) gebruikers voor de risico's van 4-MA. Toen bekend werd dat er – naast de 5 sterfgevallen in België en 3 in het Verenigd Koninkrijk – ook in Nederland mensen waren overleden met 4-MA in hun bloed, is de waarschuwing uitgebreid op gebruikersplatforms en andere plaatsen waar gebruikers gegevens uitwisselen.  Het CAM adviseert het DIMS gebruikers te blijven informeren over de mogelijke aanwezigheid van 4-MA in amfetaminepreparaten en de risico's die aan het gebruik verbonden zijn.

Noot voor de redactie

Meer informatie te verkrijgen bij Margriet van Laar, voorzitter van het CAM en tevens werkzaam bij het Trimbos-instituut. Zij is te bereiken via de persvoorlichters van het Trimbos-instituut:

Marjan Heuving, tel 030 - 297 11 38 of 06 – 5139 5629

Laila Zaghdoudi, tel 030 - 295 93 82 of 06 – 5345 4002