Het juninummer van het Infectieziekten Bulletin is verschenen. De beschrijving van een geval van leptospirose toont het belang aan van goede afstemming tussen de bij de bestrijding betrokken partijen. Verder onder meer een overzichtartikel over de eliminatie van lepra: de wens is de vader van de gedachte.

Leptospirose

In april 2011 werd bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rivierenland een mogelijk cluster van leptospirose gemeld. De GGD nam contact op met diverse instanties voor nader onderzoek naar ratten en/of leptospiren in het water bij de vermoedelijke plaats van besmetting. Daarbij ontstond onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor brononderzoek bij leptospirose. De Wet publieke gezondheid fungeert in dergelijke gevallen als vangnet. De burgemeester is verantwoordelijk het nemen van bestrijdingsmaatregelen om de volksgezondheid te waarborgen.

Lepra

Lepra is een chronische infectieziekte die van mens op mens wordt overgedragen. Sinds 1990 is het aantal leprapatiënten wereldwijd constant. De WHO World Health Organization (World Health Organization)-doelstelling om lepra in 2000 uit de wereld te helpen is niet gehaald. Deze bijdrage vormt een onderdeel van de oratie van J.H. Richardus en geeft aan dat bestrijdingbeleid gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk inzicht en niet op ‘wishful thinking’. Inspanning en geld blijven nodig om tot de kern van het probleem te komen: methoden vinden en toepassen die de transmissie van de leprabacterie zullen onderbreken. Pas dan is echte eliminatie mogelijk! 

Over het Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het RIVM. Op een toegankelijke manier worden professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte gehouden van relevante casuïstiek en ontwikkelingen in het vakgebied.

U kunt zich aanmelden voor een digitaal abonnement op het IB.

Naar inhoudsopgave juninummer.