Bejaarde vrouw krijgt coronavaccin

Marcel van Raaij neemt per 15 juni 2021 de werkzaamheden van Jaap van Delden over als programmadirecteur van de COVID-19 vaccinatieprogramma. De huidige programmadirectie was tijdelijk aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten. Nu de vaccinatiecampagne op stoom is, zetten de nieuwe programmadirecteur en -directie de aansturing voort.

De nieuwe programmadirectie wordt tijdelijk aangesteld om de fase te overbruggen totdat de COVID-19 vaccinatie meer structureel in de organisatie van het RIVM kan worden opgenomen. Daarnaast is de opdracht om ingezette processen te borgen en waar nodig en mogelijk verder te verbeteren.

Najaar 2020: de start van het COVID-19 vaccinatieprogramma

In het najaar 2020 is het COVID-19 vaccinatieprogramma in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) onder hoge druk en verwachtingen opgestart. Een complexe en uitdagende opgave, mede vanwege de beperkte en onzekere beschikbaarheid van vaccins en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de inzet van de verschillende vaccins. Nu de uitvoering en de levering van vaccins op stoom is gekomen, kan de aansturing van het programma worden overgedragen aan een nieuwe programmadirectie.

Nieuwe programmadirectie

Marcel van Raaij, nu directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS, zal zich vanaf half mei bij het team voegen en wordt met ingang van 15 juni verantwoordelijk voor de nieuwe vierhoofdige programmadirectie. Ronald Jansen wordt aangesteld als adjunct-directeur, Mariska van Blankers als adjunct-directeur voor stakeholder management en een vierde nog aan te stellen operationeel manager wordt momenteel geworven.