Het CPZ, de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde, PRN, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en NictizNationaal ICT instituut in de Zorg hebben op 10 juli voor het gebruik van een nieuwe ICTInformation and communication technology-standaard voor een betere digitale gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen getekend. De ‘PWDdigitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg standaard’ verbetert de communicatie onder meer bij (acute) overdrachtsmomenten.

PWDdigitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg standaard

De informatie-uitwisseling bij (acute) overdrachtsmomenten kan snel, betrouwbaar en locatie onafhankelijk plaatsvinden door de PWD standaard, omdat de zorgverleners niet apart (en handmatig) gegevens hoeven door te geven. Medische gegevens als bloeddruk en bloedverlies, maar ook praktische zaken als de telefoonnummers van de zorgverleners zijn in acute overdrachtssituaties direct beschikbaar. De PWD standaard is ook de basis voor de berichten aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en de Perinatale Registratie Nederland (PRN). CPZ, de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde, PRN, het RIVM-CvB hebben de PWD standaard ontwikkeld en NictizNationaal ICT instituut in de Zorg heeft het proces gefaciliteerd.

Verbeteren geboortezorg

In het rapport ‘Een goed begin’ adviseert de Stuurgroep zwangerschap en geboorte dat de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken zorgverleners, maar ook met de zwangere en haar naasten. Als antwoord hierop heeft het veld de PWD standaard ontwikkeld. De verwachting is dat de zorg hierdoor verbetert. In Nederland bevallen ieder jaar ongeveer 175.000 vrouwen. Ongeveer 1.700 kinderen (10‰) overlijden tijdens de zwangerschap en geboorte, vanaf 24 weken zwangerschap. Wereldwijd – ook in Nederland – is het perinatale sterftecijfer in de afgelopen vijftig jaar sterk gedaald, maar het kan verder omlaag.

Verbreding van de keten

Op termijn zullen huisartsen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg ook deelnemen aan de PWD standaard. De zwangere zal zelf ook online inzicht krijgen in het verloop van haar zwangerschap.