Het CPZ, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), PRN, het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) hebben op 10 juli voor het gebruik van een nieuwe ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-standaard voor een betere digitale gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen getekend. De ‘PWD digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg (digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg) standaard’ verbetert de communicatie onder meer bij (acute) overdrachtsmomenten.

PWD digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg (digitale gegevensuitwisseling in de perinatale zorg) standaard

De informatie-uitwisseling bij (acute) overdrachtsmomenten kan snel, betrouwbaar en locatie onafhankelijk plaatsvinden door de PWD standaard, omdat de zorgverleners niet apart (en handmatig) gegevens hoeven door te geven. Medische gegevens als bloeddruk en bloedverlies, maar ook praktische zaken als de telefoonnummers van de zorgverleners zijn in acute overdrachtssituaties direct beschikbaar. De PWD standaard is ook de basis voor de berichten aan het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en de Perinatale Registratie Nederland (PRN). CPZ, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde), PRN, het RIVM-CvB hebben de PWD standaard ontwikkeld en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) heeft het proces gefaciliteerd.

Verbeteren geboortezorg

In het rapport ‘Een goed begin’ adviseert de Stuurgroep zwangerschap en geboorte dat de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken zorgverleners, maar ook met de zwangere en haar naasten. Als antwoord hierop heeft het veld de PWD standaard ontwikkeld. De verwachting is dat de zorg hierdoor verbetert. In Nederland bevallen ieder jaar ongeveer 175.000 vrouwen. Ongeveer 1.700 kinderen (10‰) overlijden tijdens de zwangerschap en geboorte, vanaf 24 weken zwangerschap. Wereldwijd – ook in Nederland – is het perinatale sterftecijfer in de afgelopen vijftig jaar sterk gedaald, maar het kan verder omlaag.

Verbreding van de keten

Op termijn zullen huisartsen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg ook deelnemen aan de PWD standaard. De zwangere zal zelf ook online inzicht krijgen in het verloop van haar zwangerschap.