In de Atlas Leefomgeving is nieuwe informatie opgenomen over factoren die de gezondheid van bewoners Noord-Brabant beïnvloeden, zoals luchtkwaliteit en geluid. Ook zijn er nieuwe kaarten beschikbaar waarop de locaties van natte koeltorens staan aangegeven. Wanneer deze torens slecht worden beheerd, kunnen zij legionellose ofwel veteranenziekte veroorzaken. De nieuwe kaarten werden op 31 maart onthuld tijdens de werkconferentie van de Atlas Leefomgeving.

De kaarten van Noord-Brabant zijn het resultaat van de Gezondheidseffectscreening (GES Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol (Gezondheidkundige Evaluatie Schiphol)). Met deze screening brengt de provincie Noord-Brabant de omvang en ernst van milieuproblemen voor de gezondheid in beeld. Deze resultaten maken het mogelijk om milieu en gezondheid mee te laten wegen bij keuzes in beleid en uitvoering. Denk aan het aanwijzen van gezondere locaties voor woningbouw, het onderbouwen van extra maatregelen bij knelpunten langs infrastructuur of het herinrichten van de leefomgeving ter verhoging van de leefkwaliteit en gezondheid van een gebied.

Samenwerking

Tijdens de werkconferentie rond de Atlas Leefomgeving sloten de provincie Noord-Brabant, de hogescholen HAS, Avans, Fontys en InHolland en RIVM, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking tussen overheid, onderwijs, beleid en kennisinstellingen maakt het mogelijk maatwerk te leveren afhankelijk van de vraag (behoefte) uit de samenleving.

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Te zien is hoe het bijvoorbeeld staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten.