Het RIVM heeft nieuwe interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Deze waarden geven informatie over de gezondheidsrisico’s van vrijgekomen stoffen op verschillende niveaus. De overheid en hulpverleningsorganisaties kunnen de waarden gebruiken bij rampen en incidenten om beslissingen te nemen over maatregelen voor bescherming van de bevolking en communicatie met de bevolking.

Mogelijke maatregelen zijn opschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie, bescherming van de bevolking en de communicatie met de bevolking. Gebruikers van interventiewaarden zijn onder anderen de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke stoffen (GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) en de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de Brandweer.

In Nederland zijn interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen afgeleid voor ongeveer 300 stoffen. Hiervan is voor een derde van de interventiewaarden herzien. De herziene interventiewaarden zijn wetenschappelijk beter onderbouwd en afgeleid voor meerdere tijdsduren. De interventiewaarden voor de resterende stoffen zullen vanaf 2016 eveneens worden herzien.

Responsorganisatie RIVM

Bij stralingsincidenten, milieu-ongevallen en terroristische aanslagen brengt het RIVM met metingen, modelberekeningen en risicoschattingen de situatie rond het incident in kaart. Om snel de juiste ondersteuning en advisering te kunnen bieden aan de overheid en hulpverleningsdiensten, staat altijd een team van deskundigen klaar. Dit zijn experts op het gebied van monstername, analyses, verspreidingsberekeningen, straling, toxicologie, beschermende maatregelen en nazorg.

De interventiewaarden zijn te raadplegen op de website Risico’s van stoffen. Op deze website staat actuele, geautoriseerde informatie over risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties.