Het aantal combinatietesten voor de prenatale screening op down,-edwards,- en patausyndroom is sterk gedaald na de invoer van NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als eerste screeningstest. Hierdoor is gekozen om het aantal uitvoerende laboratoria terug te brengen van zeven naar één landelijke laboratorium nl STAR-SHL.

Het RIVM blijft de referentiefunctie uitvoeren.  Door de inzet van STAR-SHL, alle betrokken laboratoria, alle Regionale Centra en de landelijk beheerder Peridos is de overgang naar een nieuwe labworkflow soepel verlopen. Ook alle counselors, echoscopisten en bloedprikpunten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze succesvolle transitie. In dit kader zijn ook de kwaliteitseisen aan het laboratorium en de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters gewijzigd. Raadpleeg de herziene kwaliteitseisen online op de website van het RIVM.