Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Vanaf 1 maart zijn de nieuwe materialen beschikbaar via de webshop van het RIVM. We willen u vragen de vernieuwde folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom maximaal voor 3 maanden te bestellen. Let op: de oude folder voor zwangeren kunt u vanaf 1 april 2017 niet meer gebruiken!
Verder zijn er materialen ontwikkeld voor de ondersteuning van de counseling:

  • Informatiekaart (ter ondersteuning van het counselingsgesprek)
  • Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (achtergrondinformatie over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) voor counselors)
  • Beslisschema's toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor verloskundig zorgverleners (VKZ verloskundig zorgverlener (verloskundig zorgverlener)).

U krijgt deze materialen uitgereikt tijdens de scholingsbijeenkomst van uw regionaal centrum. U kunt later meerdere exemplaren bestellen via de webshop op: www.rivm.nl/pns-folders