Scholen die meer willen doen aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten kunnen tot en met 25 april extra hulp aanvragen om te werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen advies-op-maat, hulp bij de organisatie van een gezonde schoolactiviteit of een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers aanvragen.

Inmiddels werken al honderden scholen aan de gezondheid van hun leerlingen. In 2012 en 2013 konden scholen ook al een aanvraag doen om hun leerlingen of studenten te stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk.

Scholen uit het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) kunnen van 28 maart tot en met 25 april een aanvraag doen voor:

 • Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Deze adviseur is goed thuis in de lokale situatie en weet welke subsidiemogelijkheden er voor scholen zijn. De school kan samen met de Gezonde School-adviseur een schoolgezondheidsplan opstellen om de gezondheid van leerlingen of studenten te bevorderen.
 • Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Scholen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. De ondersteuning bij de activiteit bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal 50% van de kosten, voor activiteiten vanaf 100 euro.
  Deze mogelijkheid geldt alleen voor scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
 • Een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Voor ieder onderwijstype is er een vast aantal uren vergoeding beschikbaar. Voor het primair onderwijs is dat 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren. Een school kan de vergoeding ook besteden aan een vignet Gezonde School. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Praktische informatie

 • Alle informatie (toelichting, keuzemogelijkheden, selectiecriteria) over het ondersteuningsaanbod staat op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.
 • Een aanvraag is geen garantie voor toekenning. In juni 2014 krijgen scholen bericht of hun aanvraag wordt gehonoreerd.
 • De bijdrage voor een Gezonde School-activiteit kan een school voor meerdere locaties (in het vo en het mbo) aanvragen. Het advies-op-maat en het geldbedrag zijn alleen aan te vragen per school.
 • De kosten voor de activiteiten maakt een school in schooljaar 2014-2015. De activiteiten moeten ook in deze periode plaatsvinden.
 • Een keuze voor advies-op-maat betekent dat een Gezonde School-adviseur uiterlijk in september 2014 contact opneemt.
 • Alleen een medewerker van de school mag een aanvraag doen. De directeur moet hiermee akkoord zijn.

Meer weten

Op de website www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod staat alle informatie over het ondersteuningsaanbod, Gezonde School-activiteiten en meer.