Met de start van het bevolkingsonderzoek is de taak van de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker (LCIBD Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker)) en de werkgroepen voltooid. In de eerste helft van 2014 is de programmastructuur gehandhaafd om daarna een nieuwe programmacommissie en werkgroepen in te richten.

De LCIBD Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker) is inmiddels akkoord gegaan met de nieuwe structuur en taakomschrijvingen van de programmacommissie en werkgroepen. Het RIVM stelt een Programmacommissie bevolkingsonderzoek darmkanker in met daaronder een aantal werkgroepen:

- Werkgroep KCMI Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding) (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding)
- Werkgroep Communicatie
- Werkgroep Innovatie en Wetenschap
- Werkgroep Kwaliteitseisen coloscopie
- Werkgroep Kwaliteitseisen pathologie
- Werkgroep CT colografie

De werkgroepen vergaderen twee tot drie keer per jaar en leveren input voor de Programmacommissie. De Programmacommissie adviseert aan het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)). Het CvB beslist of stelt vast. Momenteel liggen er uitnodigingen bij alle organisaties betrokken bij het bevolkingsonderzoek darmkanker om uiterlijk 12 augustus een vertegenwoordiger voor de programmacommissie en één of meer werkgroepen aan te geven. Eind augustus volgen de uitnodigingen voor een overleg in het najaar van 2014 en de overleggen in 2015.