Scholen die meer willen doen aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen of studenten kunnen van 12 februari tot en met 16 maart hiervoor extra hulp aanvragen via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen kiezen uit drie soorten ondersteuning: advies-op-maat, hulp bij de organisatie van een Gezonde Schoolactiviteit of een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers.

Honderden scholen werken al aan een Gezonde School

Steeds meer scholen werken aan de gezondheid van hun leerlingen. Ook afgelopen drie jaar konden scholen een aanvraag doen om hun leerlingen of studenten te stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Onder de vlag Gezonde School werken diverse organisaties samen om de gezondheid te bevorderen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)). RIVM Centrum Gezond leven verzorgt samen met en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl)) de uitvoering van het ondersteuningsaanbod. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)).

Scholen kunnen kiezen uit ondersteuning

Scholen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen tot en met 16 maart een aanvraag doen voor:

  • Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Deze adviseur is goed thuis in de lokale situatie en weet welke subsidiemogelijkheden er voor scholen zijn.
  • Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school of lespakketten. Scholen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie.
  • Een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Voor ieder onderwijstype is er een vast aantal uren vergoeding beschikbaar.

Meer weten