In 2022 was er in Nederland het hele jaar door vogelgriep. Er raakten 76 pluimveebedrijven besmet met het virus. Ook veel wilde vogels en verschillende wilde zoogdieren raakten besmet. Dit blijkt uit de Staat van Zoönosen, een rapport dat het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) jaarlijks uitbrengen.

Zoönosen zijn infectieziekten die over kunnen gaan tussen dier en mens. De Staat van Zoönosen geeft aan hoe vaak deze infectieziekten in Nederland voorkomen en wat daarbij de meest voorkomende zijn. 

De meest opvallende uitbraak van 2022 was vogelgriep. Net als in 2021 bleef het virus het hele jaar rondgaan onder pluimvee en wilde vogels in Nederland. Ook verschillende wilde zoogdieren zoals vossen en bunzingen raakten besmet. In Nederland raakten mensen niet besmet met het virus. 

Onderzoek naar MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) bij landbouwhuisdieren

V-MRSA is een aan landbouwhuisdieren gerelateerd MRSA-type en komt vooral voor bij mensen die veel contact hebben met dieren. De laatste jaren zien we een toename van v-MRSA bij mensen die aangeven geen contact met dieren te hebben. Daarom doet het RIVM hier samen met partnerinstituten onderzoek naar. Sinds 2018 wordt elk jaar een ander landbouwhuisdier onderzocht. De Staat van Zoönosen besteedt aandacht aan de resultaten van dit onderzoek.

Elk jaar de Staat van Zoönosen

Samen met onder andere de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) monitort het RIVM ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen om snel te kunnen ingrijpen en uitbraken onder controle te houden. De Staat van Zoönosen geeft hier jaarlijks een overzicht van en laat ontwikkelingen over de tijd zien. Daarnaast is er elk jaar een actueel thema. Dit jaar is dat ‘Nieuwe voedselbronnen en voedselveiligheid’. Wat betekenen nieuwe voedselpatronen en voedselproducties voor de overdracht van voedselinfecties? Bijvoorbeeld de consumptie van insecten. De Staat van Zoöosen geeft een overzicht van lopende onderzoeken hiernaar.