Het RIVM heeft de standaard voor de blootstellingsschatting van schoonmaakmiddelen vernieuwd in de ConsExpo Schoonmaakmiddelen Factsheet. Het RIVM heeft ook een nieuwe versie van ConsExpo Web uitgebracht, de applicatie voor het schatten van blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten. ConsExpo berekent de blootstelling van consumenten aan chemische stoffen uit bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten.

ConsExpo wordt binnen en buiten Europa gebruikt door overheden, instituten en industrie. De applicatie biedt een aantal blootstellingsschattingsmodellen en een database met standaardwaarden. Samen vormen de modellen en de database een basis waarop de blootstelling van een specifiek product op een transparante en gestandaardiseerde manier kan worden geschat.

Standaardwaarden schoonmaakmiddelen

De Schoonmaakmiddelen Factsheet beschrijft standaardwaarden die bruikbaar zijn voor het schatten van de blootstelling aan chemische stoffen in een schoonmaakmiddel zoals frequentie, gebruiksduur, en hoeveelheid product. Het rapport bevat informatie over het gebruik van wasmiddel, afwasmiddel, allesreiniger, schuurmiddel, badkamerreiniger, vloer-, tapijt- en meubelreiniger en andere schoonmaakmiddelen. Voor de herziene versie van de factsheet zijn de nieuwste gegevensbronnen geëvalueerd en zijn de standaardwaarden waar van toepassing aangepast.

ConsExpo Web

Het is nu mogelijk om een piekblootstelling voor inhalatie te schatten. Gebruikers kunnen ook kiezen uit een standaardlijst voor het lichaamsgewicht en de inhalatiefrequentie. Daarnaast zijn de geactualiseerde standaardwaarden uit de nieuwe versie van de Schoonmaakmiddelen Factsheet opgenomen in de factsheet-database in de tool. 

Deze versie gaat vergezeld van een update van de handleiding.

ConsExpo is ontwikkeld door het RIVM voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 1993. ConsExpo Web wordt gerealiseerd door RIVM in samenwerking met zusterinstituten ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety) (Frankrijk), BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment) (Duitsland), FOPH Federal Office of Public Health (Federal Office of Public Health) (Zwitserland) en Health Canada.

ConsExpo Web is beschikbaar via rivm.nl/consexpo. Na registratie is het gebruik van ConsExpo Web gratis.