Deze maand neemt het bevolkingsonderzoek borstkanker nieuwe uitslagbrieven in gebruik. Vrouwen die worden doorverwezen na deelname aan het bevolkingsonderzoek ontvangen voortaan een BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 uitslagbrief of een BI-RADS 4/5 uitslagbrief. De brieven bieden vrouwen op maat informatie over de betekenis van de uitslag. Deze twee gedifferentieerde uitslagbrieven vervangen de huidige uitslagbrief voor cliënten.

Voor vrouwen met een BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 uitslag geldt dat de röntgenfoto's te weinig informatie geven om tot een goede beoordeling te komen. Er is aanvullend beeldvormend onderzoek in het ziekenhuis nodig. Voor het overgrote deel van de patiënten geldt dat zij na dit extra beeldvormend onderzoek gerustgesteld weer naar huis kunnen. Uiteindelijk hebben 9 van de 10 vrouwen die verwezen zijn met een BI-RADS 0 uitslag geen borstkanker.

Met de nieuwe uitslagbrieven sorteert het bevolkingsonderzoek borstkanker voor op de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag die per 1 juli ingaat. Deze vrouwen kunnen dan in eerste instantie naar de afdeling Radiologie van een ziekenhuis in plaats van naar de Mammapoli. Met deze snelle BI-RADS 0 route wordt beoogd de ongerustheid en spanning voor deze vrouwen zo gering en kort mogelijk te maken en het beroep op zorgprofessionals op de Mammapoli te verlagen.