Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 18 juni de nieuwe versie van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen)) gepubliceerd, die van kracht wordt op 1 juli 2015.

Algemeen

De nieuwe versie van de Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) betreft het aanwijzen van mijnbouwwerken en het opnemen van een afstandentabel voor propaan insluitsystemen tot 50 m3. Deze wijzigingen hebben geleid tot een nieuwe versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen), versie 3.3 van 1 juli 2015.

Wijzigingen

De belangrijkste wijziging is dat in versie 3.3 van de Handleiding de rekenmethode voor mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen is opgenomen. Ook de rekenmethoden voor de opslag van toxisch gas en propaan (meer dan 13 m3 voor zover de afstandentabel niet van toepassing is) worden opgenomen in versie 3.3 van de Handleiding. De overige 'nieuwe' rekenmethoden (stuwadoors, galvaniseerbedrijven en ammoniak koelinstallaties) zullen naar verwachting bij de volgende aanpassing van de Handleiding worden meegenomen. Een compleet overzicht van wijzigingen in de nieuwe versie van de Handleiding is opgenomen in het document “Verwerking verzamelde opmerkingen Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.2”.

Overgangsperiode

De Handleiding Risicoberekeningen Bevi 3.3 en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi 3.2 zijn tijdens een overgangsperiode, tot 1 oktober 2015, beiden geldig.