Op 4 juli wordt in Singapore de 4e editie van de WHO World Health Organization (World Health Organization) Guidelines for Drinking-Water Quality gelanceerd. Dit zijn de belangrijkste internationale richtlijnen op gebied van Water en Gezondheid, het RIVM heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De richtlijnen vormen een belangrijke basis voor eventuele revisie van de Europese en Nederlandse drinkwaterwet- en regelgeving.

Ten opzichte van de 3e editie, geeft de 4e editie het belang weer van preventief risicomanagement en een prioriteringsaanpak in drinkwaterwetgeving en beleid. Dit wordt in Nederland al geïmplementeerd en gehandhaafd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met ondersteuning van het RIVM. Ook het WHO World Health Organization (World Health Organization) advies om klimaatveranderingen op te nemen in toekomstverkenningen voor de duurzame drinkwatervoorziening wordt in Nederland overgenomen.