Door de Werkgroep Infectiepreventie is de nieuwe WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Hygiënemaatregelen bij echografisch onderzoek' in de definitieve versie geplaatst. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn urologie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.