Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen 'Hygiënemaatregelen bij toediening van medicatie en vloeistoffen via injectie' in de definitieve versie geplaatst. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn anesthesie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.