Door de Werkgroep Infectiepreventie is de WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen 'Hygiënemaatregelen bij toediening van medicatie en vloeistoffen via injectie' in de definitieve versie geplaatst. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn anesthesie waarin op dit onderwerp commentaar is geleverd.

De WIPWerkgroep Infectiepreventie wil graag alle inzenders van dit commentaar van harte danken.
Het meeste van dit commentaar is verwerkt in de definitieve versie.