Sinds vandaag staan de nieuwe zorgpolissen voor 2010 op kiesBeter.nl. Op deze onafhankelijke site kan iedereen de nieuwe polis van zijn zorgverzekeraar vergelijken met de huidige polis. De site geeft aan waar kosten en inhoud verschillen. Het kan daarom de moeite waard zijn om de huidige polis te vergelijken met andere polissen en verzekeraars. Opzeggen van de huidige polis moet voor 1 januari aanstaande. Tot 1 februari 2010 kan men zich dan aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl.

Deze maand valt bij iedereen het aanbod van de verzekeraar voor de zorgpolis 2010 op de mat. Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat er dit jaar meer animo is om zich in de nieuwe zorgpolis te verdiepen: 90% is van plan om dit te gaan doen. Elk jaar veranderen de zorgverzekeraars hun premies maar ze passen vaak ook de voorwaarden aan. Waar mensen op moeten letten bij het vergelijken van polissen hangt af van hun persoonlijke situatie.

KiesBeter.nl helpt door voor verschillende leeftijdsgroepen en enkele chronische zieken te laten zien welke vergoedingen vooral van belang zijn. In voorgaande jaren zagen we dat mensen die polissen vergelijken met name letten op fysiotherapie, tandzorg en brillen en contactlenzen. Overigens verschilt dit duidelijk per leeftijdscategorie. Zo letten jonge mensen op anticonceptie of kraamzorg, terwijl ouderen meer geïnteresseerd zijn in brillen en fysiotherapie.

Machtigingen

Op kiesBeter.nl kan ook het machtigingenbeleid van verzekeraars worden vergeleken. Bij sommige  zorgverzekeraars kan het zo zijn dat een arts schriftelijke toestemming nodig heeft voor een bepaalde behandeling of vergoeding. Deze toestemming is de zogenaamde machtiging. Zonder machtiging moet de verzekerde zelf bijbetalen. Op de site is te zien hoe dat per verzekeraar bij de diverse onderwerpen geregeld is. Of hoe dat per onderwerp bij alle verzekeraars geregeld is.

Service verbeterd

Op kiesBeter.nl kunnen ook de servicescores van verzekeraars worden vergeleken. Deze scores geven de ervaringen weer van klanten met hun eigen verzekeraar op verschillende aspecten, zoals de telefonische bereikbaarheid van de klantenservice en de afhandeling van rekeningen. Belangrijke conclusie is dat de service van zorgverzekeraars verbeterd is, maar dat er nog steeds onduidelijkheid is over bijbetalen. Tevens blijken aanvragen voor een hulpmiddel als een bril of rollator niet door alle verzekeraars even snel te worden afgehandeld. De scores komen uit de CQ-index Zorg en Zorgverzekering, een onderzoek dat het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met het Centrum Klantervaring Zorg heeft uitgevoerd en dat gisteren is gepubliceerd.

KiesBeter.nl

KiesBeter.nl is een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunnen zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellingen worden vergeleken. KiesBeter.nl is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg.