Wat betekent de uitbreiding van de hielprikscreening voor de screeners?

In de voorlichting van de ouders door de screener worden de ziektes waarop gescreend wordt niet benoemd. Hieraan verandert dus niets.
In de checklist voor screeners op de website staan de ziektes waarop gescreend wordt wel vermeld. Hier zijn de alfa- en bèta-thalassemie aan toegevoegd. De aangepaste checklist is vanaf 1 januari 2017 te vinden op www.rivm.nl/hielprik/professionals.

Aan de folder "Screeningen bij pasgeborenen" zal voorlopig een inlegvel worden toegevoegd. Hierop staat informatie over de uitbreiding van de hielprikscreening.
Dit inlegvel is vanaf 19 december 2016 ook los te bestellen via www.rivm.nl/hielprik/professionals. In de nieuwe druk van de folder in het tweede trimester 2017 zal de tekst opgenomen zijn in de folder zelf.

Wilt u meer weten over deze uitbreiding van de hielprikscreening? Kijk dan op www.rivm.nl/hielprik. Klik in de linkerkolom "Uitbreiding van de hielprikscreening" aan.