Wanneer een zwangere een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21,18 of 13 (bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21,18 of 13 onafhankelijk van of dit een erfelijk bepaalde trisomie was) dan dient deze zwangere verwezen te worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor counseling betreffende haar opties.

In het PND centrum voor Prenatale Diagnostiek (centrum voor Prenatale Diagnostiek) centrum vindt een uitgebreide anamnese en counseling plaats. Er zal o.a. besproken worden dat de zwangere kan kiezen voor geen prenataal onderzoek, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), (direct) invasieve diagnostiek of een nekplooimeting. Soms is er nog aanvullend onderzoek geïndiceerd.

Zorg voor zwangerschap en bevalling komt niet ten laste van het eigen risico, het gesprek op het PND centrum wordt door de zorgverzekering vergoed (bij een zorgverzekering die valt onder de Nederlandse zorgverzekeringswet). Eventuele onderzoeken kunnen wel ten laste van het eigen risico komen. Zie ook de website van het RIVM

Wanneer de zwangere niet verwezen wenst te worden dan is de consequentie dat ze NIET voor NIPT in Nederland in aanmerking komt.