Op 23 juni vindt er een grootschalige oefening plaats op het RIVM terrein (Bilthoven Science Park). De oefening staat in het teken van de multidisciplinaire samenwerking van het RIVM CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) responsteam met het Landelijk Team Forensische Opsporing van de politie en de brandweer.

Het scenario richt zich op het omgaan met besmette materialen, waarbij het RIVM de politie en brandweer ondersteunt bij de monstername en analyse van de besmette materialen. De gebruikte stoffen bij de oefening zijn zogenaamde dummies. Dat betekent dat er niet geoefend wordt met gevaarlijke of besmettelijke stoffen.

Het CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) responsteam van het RIVM is 24/7 beschikbaar om brandweer en hulpverleners te ondersteunen bij een incident met chemische of biologische stoffen. Het RIVM maakt risicoschattingen van de effecten van het incident op de gezondheid en het milieu. Dit wordt gedaan door het meten van gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water en het doen van verspreidingsberekeningen. Het RIVM beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan. Ook is een team van deskundigen beschikbaar op het gebied van monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en toxicologie.