Drug-eluting stents -medische hulpmiddelen voor de behandeling van vernauwde bloedvaten- worden soms buiten de indicaties van de fabrikant toegepast: off-label gebruik. Dit kan leiden tot innovatie, maar mogelijk ook tot verhoogde risico’s. Soms is off-label gebruik de enige behandeloptie. In sommige landen, bijvoorbeeld de VS Verenigde Staten (Verenigde Staten), komt off-label gebruik in 40-60% van de gevallen voor. Voor Nederland zijn hierover geen gegevens beschikbaar. Dit heeft het RIVM onderzocht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aanvulling 15 oktober 2009

De conclusies zoals gepresenteerd in dit rapport, met name over het ontbreken van gegevens over off-label gebruik in Nederland, zijn gebaseerd op naar nu blijkt een incomplete dataset. Het RIVM ziet zich daarom genoodzaakt het rapport als geheel terug te trekken.