Door het aangescherpte mestbeleid zal de nitraatconcentratie naar verwachting verder dalen en zullen grote gebieden van Nederland gemiddeld aan de norm voldoen. Toch is het onzeker of de nitraatnorm voor grondwater wordt gehaald in grondwaterbeschermingsgebieden rondom drinkwaterwinningen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM.

Het vijfde Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn omvat de hoofdlijnen van het Nederlandse mestbeleid voor de periode 2014 tot en met 2017. Dankzij het aangescherpte mestbeleid daalt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater sinds de jaren ’90.

Droge zandgronden

In deelgebieden kunnen echter onder bepaalde omstandigheden overschrijdingen van de norm voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er droge zandgronden voorkomen in combinatie met de teelt van gewassen waarbij relatief veel nitraat uitspoelt naar het grondwater. De overschrijdingen kunnen zich ook voordoen in de gebieden waar grondwater voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen, de zogeheten grondwaterbeschermingsgebieden.

Of de daling van de nitraatconcentratie sinds de jaren ‘90 voldoende zal zijn om het grondwater in de pompputten aan de nitraatnorm te laten voldoen, is voor de meeste drinkwaterwinningen onbekend. Een vervolgstap op deze studie kan zijn het uitwerken van de gesignaleerde kennishiaten en de handelingsperspectieven.