De Universiteit Utrecht en de Rijksgebouwendienst ondertekenen vandaag de erfpachtovereenkomst voor nieuwbouw van onderdelen van ##VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)$het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport##. Het betreft onder meer het RIVM op het USP Utrecht Science Park (Utrecht Science Park)/De Uithof.

Met de nieuwbouw voor het RIVM komen in 2018 1.450 medewerkers naar het USP Utrecht Science Park (Utrecht Science Park). Het RIVM-gebouw huisvest dan naast kantoren, het grootste stralings- en microbiologielab van Nederland. De keuze voor het USP bevordert de samenwerking, innovatie en efficiency tussen de universiteit, het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, Hogeschool Utrecht en het RIVM. Ook bestaat het voornemen andere onderdelen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), zoals het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, in de nieuwbouw onder te brengen.

VWS heeft gekozen voor het Utrecht Science Park/De Uithof als toekomstige huisvestingslocatie van het RIVM vanwege de synergievoordelen en mogelijkheid om kennis uit te wisselen met onder meer de universiteit, het UMC Utrecht, het Hubrechtlaboratorium, TNO, en Deltares en Danone. “Naast de medische en diergeneeskunde faculteiten huisvest het USP ook bedrijven en organisaties als TNO: die mix van bedrijfsleven en universiteit, de combinatie van partijen die zich bezig houden met life/bio-sciences, volksgezondheid en milieu past perfect bij de core-business van het RIVM”, zegt André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen met het RIVM met name op het vlak van epidemiologie en infectieziekten, zowel op humaan als diergeneeskundig gebied. Andre Kleinmeulman, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van VWS: “Op dit moment is het RIVM gevestigd in Bilthoven. Uit onderzoek blijkt dat nieuwbouw goedkoper is dan renovatie van de bestaande gebouwen. Dat levert de staat een flinke besparing op.”

Publiek Private Samenwerking

De nieuwbouw van VWS/RIVM is de eerste Publiek Private Samenwerking (PPS) voor een overheidsgebouw met gespecialiseerde laboratoria in Nederland. De start van de Europese aanbesteding staat gepland voor het tweede kwartaal van 2012. De Rijksgebouwendienst organiseert als aanbestedende dienst samen met VWS informatiebijeenkomsten zodat belangstellenden uit de bouwwereld een indruk krijgen van de vraag, de specifieke aandachtspunten en het type opdrachtnemer dat nodig is voor deze opgave. Deze PPS voor kantoren en hoogwaardige laboratoria omvat een Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate (Design, Build, Finance, Maintain, Operate))-contract. Daarbij komen ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie gedurende een lange periode in handen van één private partij te liggen, vaak een consortium. Omdat de private partij ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw, ligt daar een prikkel om de levensduurkosten laag te houden.

Planning

VWS verwacht dat er eind 2013 een voorkeursbieder voor de aanbesteding is en dat er dan een ontwerp voor het gebouw is. Eind 2012 start de Universiteit Utrecht het duurzaam slopen van het Wentgebouw. VWS kiest bewust voor nieuwbouw omdat het Wentgebouw (1974) niet voldoet aan de huidige huisvestingseisen voor kantoren en hoogwaardige laboratoria. Begin 2015 is de kavel bouwrijp. Het nieuwe gebouw zal duurzaam worden gebouwd.

Facts & Figures

  • 1.450 RIVM medewerkers komen te werken in het nieuwe gebouw.
  • RIVM gebouw van 105.000 m2 (Bilthoven) naar circa 55.000 m2 (USP/De Uithof).
  • RIVM gaat van 50 gebouwen (Bilthoven) naar 1 gebouw (USP/De Uithof).
  • De helft van de parkeerbehoefte van het RIVM wordt in P&R De Uithof ondergebracht.
  • De toekomstige halte van de sneltramverbinding ligt op loopafstand van het nieuwe RIVM gebouw.
  • Tot 2018 wordt er in totaal voor ongeveer € 1 miljard geïnvesteerd in het USP/De Uithof. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de tram, P&R De Uithof, extra studentenhuisvesting, uitbreiding van de aanwezigheid van de Hogeschool Utrecht en het Hubrechtlaboratorium, en een extra incubatorgebouw voor startende bedrijven.

Meer informatie