Het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden wordt gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bollenvelden. Het onderzoek wordt dit jaar opgezet en de eerste metingen worden vanaf 2016 gedaan.

Dit staat in een brief die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu nar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het RIVM coördineert dit onderzoek. De benodigde expertise om het onderzoek uit te voeren is verdeeld over verschillende onderzoeksinstellingen in Nederland. Deze partijen voeren als consortium het onderzoek uit. Nu de beslissing genomen is om te beginnen bij de bollen, stemt het RIVM samen met het consortium het onderzoeksvoorstel op deze fasering af. Zodra de formele opdracht verleend is, start het veldwerk.

Over drie jaar moet de eerste fase van het onderzoek zijn afgerond en bekend zijn in welke mate omwonenden van bollenvelden blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Aan de hand van de uitkomsten en ervaringen kan worden bezien welk aanvullend onderzoek nodig is voor de fruitboomgaarden. De gegevens voor de bollenteelt kunnen immers niet een volledig antwoord geven op vragen over mogelijke blootstelling vanuit de fruitteelt of andere intensieve teelten.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op de website van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden.