Vanaf 6 mei zal in Someren, Heusden en Asten onderzoek plaatsvinden naar de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten voor mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen. Ongeveer 1500 inwoners uit deze gemeenten ontvangen de komende tijd een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dat zal in de periode van 6 mei 2014 tot 11 juli 2014 in een van de drie plaatsen worden uitgevoerd. Niet iedereen kan zich opgeven voor het onderzoek, dat is alleen mogelijk voor mensen die hier eerder voor benaderd zijn.

Gezondheidsmetingen

Het onderzoek is gestart in Heeswijk-Dinther en is nu verplaatst naar Someren, Heusden en Asten. Vervolgens zal het ook plaatsvinden in Deurne, Bakel, Milheeze, De Rips, Oploo, Sint Anthonis, Boxtel en Budel. Op deze locaties wordt een gezondheidsonderzoek bij bewoners gedaan. Een verpleegkundige neemt bloed af, doet een longfunctietest en neemt met een wattenstaafje slijm uit de neus af bij de deelnemers. Daarnaast vullen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid. In totaal wordt bij 3.000 mensen onderzocht welke gezondheidsklachten zij hebben en of zij zijn blootgesteld aan bepaalde ziekteverwekkers.

Luchtmetingen

Daarnaast gaan de onderzoekers met luchtmetingen na welke eventuele ziekteverwekkers (mogelijk afkomstig van veehouderijen) bij woningen rondom veehouderijen voorkomen. Dit gaat niet alleen om veroorzakers van infectieziekten, zoals de Q-koortsbacterie of vee- MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus), maar ook om fijn stof en endotoxinen (onderdelen van bacteriën) die tot astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) kunnen leiden. Op 60 locaties zullen luchtmetingen gedaan worden. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen eventuele gezondheidsklachten en veehouderijen. Het onderzoek richt zich niet op de kans op uitbraken met nieuwe infectieziekten en de oorzaken van mogelijke overlast door stank. De resultaten worden begin 2016 verwacht.

Organisatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het “Institute for Risk Assessment Sciences ( IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences))” van de Universiteit Utrecht,  het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg ( NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)) en Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research), waaronder “Central Veterinary Institute” ( CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute)) en “Livestock Research”. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken financieren het onderzoek.