Vier ftalaten (DEHP diethylhexylftalaat (diethylhexylftalaat), BBP Bruto Binnenlands Product (Bruto Binnenlands Product), DBP en DIBP) staan op Annex XIV van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Dit betekent dat bedrijven die deze stoffen willen blijven gebruiken voor 21 Augustus 2013 een autorisatie-aanvraag bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) moesten doen.

De autorisatie-aanvragen worden door het Risk Assessment Committee (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) en Socio-Economic Assessment Committee (SEAC Socio-Economic Assessment Committee (Socio-Economic Assessment Committee)) beoordeeld. Een belangrijk criterium bij de afweging of - en zo ja hoe lang - een autorisatie verleend zou kunnen worden, is de mogelijkheid die een bedrijf heeft om alternatieven te gebruiken. AMEC heeft in opdracht van het RIVM onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven in zes toepassingen van deze ftalaten. Het rapport geeft aan welke alternatieven er zijn voor de onderzochte toepassingen. Het is niet mogelijk om hier definitieve conclusies over te trekken, maar de studie is wel behulpzaam bij het beoordelen van de autorisatie-aanvragen.