Ruim 13.000 inwoners van Rotterdam, Amsterdam en Arnhem worden vanaf vandaag benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar de geluidskwaliteit in hun woonomgeving. Het RIVM stuurt hen een brief met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen over de geluiden die zij in en om hun huis horen en de manier waarop zij deze geluiden beleven.

Het onderzoek wordt namens het RIVM uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau GFK en het moet kennis opleveren over de bijdrage van geluid aan omgevingskwaliteit. Het huidige geluidsbeleid gaat uit van normen voor de maximaal toegestane hoeveelheid decibellen. Het is ook belangrijk om te kijken hoe mensen de geluidsvolumes ervaren.

Herstellen van stres

Op plekken waar rusten stilte ervaren worden is het geluid vaak niet afwezig en soms zelfs niet op een laag niveau. Denk bijvoorbeeld aan plek in de natuur of aan een rustig pleintje in de stad. Wat wel geldt, is dat men het geluid positief waardeert. Het verblijf op deze plekken kan de negatieve gezondheidseffecten van lawaai (stress, hoge bloeddruk etc.) mogelijk herstellen of compenseren. Daarom wordt in het onderzoek gevraagd of mensen zo’n plek in de buurt hebben.

Behoud van geluiddiversiteit

Als we alleen blijven kijken naar gemiddelde geluidvolumes, zoals in het huidige geluid gebeurd, missen we waarschijnlijk de aansluiting met de beleving van omgevingskwaliteit. Daarom wordt in het onderzoek ook gevraagd naar gewenste en ongewenste geluiden. Op deze manier kunnen beleidsmakers in de toekomst wellicht voorkomen dat gewenste geluiden worden gemaskeerd door ongewenste geluiden, zoals bijvoorbeeld het monotone geruis van geluid door wegverkeer.