gezonder en duurzaam eten

Op 17 september 2019 promoveert Sander Biesbroek aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Healthy and Sustainable Diets – Finding co-benefits and trade-offs for the Netherlands’. Hiervoor heeft hij onderzoek gedaan naar het verband tussen milieubelasting van voedingspatronen en de gezondheid. Biesbroek is als promovendus verbonden aan het Centrum Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM. 

Scenario-analyses waarbij 35 gram vlees per dag vervangen werd door o.a. groenten, fruit of vis waren milieuvriendelijker (tot 10% minder broeikasgasemissie) en gezonder (tot 19% lagere sterfterisico). Ook het beter voldoen aan de Richtlijnen Goede Voeding was gezonder en duurzamer. Als de vleesprijs met 15% of 30% verhoogd zou worden of de prijs voor groenten en fruit met 10% verlaagd, dan zou dat enkele miljarden aan netto baten op kunnen leveren over een periode van 30 jaar.

Voor deze studie is gebruik gemaakt van gegevens van de EPIC-NL studieEuropean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Deze studie heeft 40.000 Nederlanders vanaf 1993-1997 voor een periode van 20 jaar gevolgd. De milieudruk van het voedingspatroon, via broeikasgasemissie en landgebruik, was niet geassocieerd met het risico op sterfte. In 2015 aten de deelnemers relatief meer vis en kip, maar vergelijkbare hoeveelheden rood en bewerkt vlees. Het voedingspatroon werd daarmee gezonder, maar niet milieuvriendelijker.

Tot nu toe staat bij voedingsaanbevelingen het gezondheidsaspect centraal. Om milieuaspecten beter te integreren worden in dit onderzoek mogelijke aanpassingen voorgesteld. Om zo winst op beide fronten (gezondheid én milieu) te realiseren.

Dit proefschrift is een onderdeel van het project SusHealthFoods en is gefinancierd door het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)).