In februari is door het VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) een onderzoek gestart in samenwerking met het RIVM met betrekking tot hielprikkaarten.

In dit onderzoek wordt de mening van het publiek gevraagd over het (langer) bewaren van hielprikkaarten voor secundair gebruik. Het onderzoek omvat een vragenlijst (https://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/jonge-ouders-gezocht-vragenlijst-hielprikkaarten), diepte interviews en focusgroep interviews met jonge (aanstaande) ouders. Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen welk beleid de voorkeur heeft van het publiek en welke factoren deze voorkeur beïnvloeden. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek stelt het RIVM een beleidsadvies op over het bewaren en gebruik van restant hielprikbloed.