Het RIVM heeft onderzocht waar en hoe vaak de vossenlintworm in Noordoost-Nederland voorkomt. Hiervoor zijn van oktober 2016 tot en met maart 2017 171 vossen uit de provincies Groningen en Drenthe onderzocht. Bij twee vossen is vossenlintworm aangetroffen. Beide vossen kwamen uit de provincie Groningen. Dit komt overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken. Het gebied waarin vossenlintworm voorkomt lijkt in omvang wel iets te zijn toegenomen.

De vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) is een parasiet die bij vossen voorkomt. Als mensen eitjes van de vossenlintworm binnenkrijgen, kunnen zij een ernstige ziekte van de lever (alveolaire echinokokkose) ontwikkelen. De kans hierop is in Nederland nog uiterst klein is. In Nederland is de lintworm tot nu toe aangetroffen bij vossen in Limburg en Oost-Groningen.

Vóórkomen en verspreiding

Het onderzoek naar de vossenlintworm is van oktober 2016 tot en met maart 2017 in vossen in de provincies Groningen en Drenthe uitgevoerd. Deze twee provincies zijn uitgekozen op basis van de verwachte verspreiding. Voor het onderzoek is samengewerkt met de Wildbeheereenheden, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en jagers in dit gebied om de vossen te verzamelen. De secties zijn uitgevoerd bij het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht.

Voorlichting en preventie

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Zij kunnen lokale publieksvoorlichting verzorgen. Deze voorlichting richt zich op het voorkómen van besmetting. Enkele adviezen die gelden voor het hele gebied waar vossenlintworm gevonden is: eet geen ongewassen wilde bosvruchten, paddenstoelen of gevallen fruit. Draag handschoenen bij tuinieren. Ontworm jachthonden, honden en katten die regelmatig los lopen maandelijks met een middel dat praziquantel bevat.

Eerder onderzoek

Het eerste onderzoek naar de vossenlintworm in Nederland vond plaats van 1996-1997 in het grensgebied met Duitsland en België. Daarbij zijn enkele positieve vossen in Oost-Groningen en Zuid-Limburg gevonden. In Limburg werd in het meest recente onderzoek van 2012-2013 in het oostelijke buitengebied van Maastricht een sterke stijging van de vossenlintworm gevonden, van 11% in 2005–2006 naar 59%. De laatste gegevens over de vossenlintworm in Oost-Groningen dateren van 1998-2000, toen 9,4% van de 106 onderzochte vossen besmet was met de vossenlintworm. De afwezigheid van monitoringsresultaten over vossenlintworm in Groningen (>15 jaar) en de sterke stijging  in Limburg, wierpen vragen op over de huidige verspreiding en voorkomen van de vossenlintworm in het noorden van het land.