De doses straling die patiënten in Nederland per röntgenonderzoek oplopen, behoren tot de laagste in Europa, maar kunnen nog verder omlaag. Dit is belangrijk omdat de totale medische stralingsbelasting per patiënt de laatste jaren toeneemt. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM, aangevuld door interviews met experts.

Het onderzoeksinstituut in Bilthoven constateert dat Nederlanders jaarlijks steeds meer medische onderzoeken ondergaan waarbij röntgenstraling wordt gebruikt. Het gebruik van röntgenapparatuur brengt een geringe kans met zich mee dat de straling lichaamscellen beschadigt en dat kan leiden tot kanker. Dat risico neemt toe naarmate mensen meer worden blootgesteld.

Uit het onderzoek komt naar voren hoe zorgverleners de dosis per onderzoek nog verder kunnen verlagen. Zo is het soms mogelijk om met een lagere dosis straling toch een beeld van het lichaam te krijgen met voldoende detail voor de diagnose. Het is volgens het RIVM daarom raadzaam om de dosisinformatie die radiologische systemen bieden voor alle ziekenhuizen op een standaard wijze in te zamelen. Nu gebeurt dat op uiteenlopende wijzen. Dit maakt het moeilijker om de dosisinformatie te vergelijken met die van andere ziekenhuizen en met de nationale streefdoses, de zogenaamde diagnostische referentieniveaus. Verder is het van belang om dosisinformatie tijdens het röntgenonderzoek zichtbaarder te maken voor radiologen en laboranten, zodat deze aanpassingen kunnen doen.

Verder is het van belang om onderzoeksprotocollen en dosisbesparende vernieuwingen landelijk te coördineren en te standaardiseren, zodat alle ziekenhuizen daarvan gebruik kunnen maken. Ook zou er bij scholing van beroepsgroepen meer aandacht mogen komen voor het optimaliseren van de stralingdoses. De inspectie zou daarbij een stimulerende rol kunnen spelen. Ten slotte lijkt verbetering mogelijk door de diagnostische referentieniveaus in alle ziekenhuizen toe te passen.