Harmen Bijwaard (RIVM) en Geert de Vries hebben de onderzoeksprijs van INholland gewonnen voor hun onderzoek naar stralingsdoses in ziekenhuizen. Het onderzoek richtte zich op medische stralingsbelasting in Nederland.

Stralingsdoses in ziekenhuizen

De studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken (MBRT) hebben bij ziekenhuizen de gebruikte stralingsdoses bij diverse radiologische onderzoeken gemeten, zoals CT-scans. Ze toetsten de resultaten aan geldende richtwaarden. De onderzoeksgroep Medische Technologie begeleidde deze pilot in opdracht van het RIVM. Bijwaard: “Het is belangrijk voor een gezonde samenleving dat er niet te veel straling gebruikt wordt.” Het onderzoek ‘A comparison of radiation doses of radiology procedures to Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Dutch Hospitals’ van Geert de Vries, docent-onderzoeker, en Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie en onderzoeker bij het RIVM, is voor Nederland nieuw onderzoek en gaat over een praktijkprobleem van medische stralingsbelasting dat nog niet eerder is onderzocht.

Win-win

De Vries en Bijwaard hopen dat studenten dankzij hun onderzoek beter bekend raken met de richtwaarden en dat ziekenhuizen deze nog beter implementeren en toetsen. Het onderzoek is een win-win situatie waarbij het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) meer kennis krijgen over stralingdoses in ziekenhuizen en studenten beter bekend raken met de richtwaarden van het gebruik van straling. De geldprijs van 5000 euro zal ten goede komen aan verder onderzoek.

Dag van het onderzoek

De lezing, discussies en workshops op de Dag van het Onderzoek bij Inholland Den Haag stonden in het teken van de creatie van publieke waarde van onderzoek en onderwijs. Dit jaar namen kennisprofessional dr. Ineke van Halsema, lector dr. Christoph Maria Ravesloot en Inholland-collegelid Huug de Deugd zitting in de jury. Er waren vijf genomineerde onderzoeken, die kans maakten op de Publieksprijs en de Onderzoeksprijs.