In Duitsland worden veel patiënten gemeld met ernstige nierklachten HUShemolitisch uremisch syndroom (hemolytisch-uremisch syndroom) en bloederige diarree als gevolg van een infectie met de EHECEnterohemorragische Escherichia coli (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) bacterie. In Nederland is tot nu toe één patiënte gemeld met HUS ten gevolge van EHEC, die zeer waarschijnlijk in Duitsland besmet is geraakt. Overigens zijn er in Nederland in 2011 nog geen andere patiënten met HUS gemeld en is het aantal EHEC meldingen niet verhoogd.

In Duitsland is een groot aantal patiënten met EHECEnterohemorragische Escherichia coli gemeld, waarvan meer dan 200 met HUShemolitisch uremisch syndroom. De meeste patiënten wonen in het noorden van Duitsland en het betreft relatief vaak volwassen vrouwen. Veel patiënten liggen in het ziekenhuis. Twee patiënten zijn ten gevolge van de infectie overleden.

Meer informatie over EHEC