E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) (Escherichia coli) is een darmbacterie die bij mensen en warmbloedige dieren voorkomt.

Escherichia coli

Hoewel E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) onder normale omstandigheden geen ziekte veroorzaakt bij de mens, is het de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties. Bepaalde varianten kunnen ook maagdarmklachten veroorzaken, met soms ernstige bijkomende ziekteverschijnselen. Escherichia coli is familie van de Enterobacteriacae en kan zowel binnen als buiten de darm infecties veroorzaken. De belangrijkste verwekker van infecties in de darm is de enterohaemorragische E. coli (EHEC Enterohemorragische Escherichia coli (Enterohemorragische Escherichia coli)). Dit is een shigatoxineproducerende E. coli (STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)) die een ernstige darminfectie veroorzaakt. De incidentie is over het algemeen laag, maar het risico ligt met name in de uitbraakpotentie als gevolg van besmet water en/of voedsel. Vooral bij mensen met een verminderde weerstand veroorzaakt E. coli infecties buiten de darm, waaronder bloedstroominfecties.

Resistentie

De mate van antibioticaresistentie bij Escherichia coli varieert. Bij huisartspatiënten met een urineweginfectie is dit anders dan bij bewoners van een verpleeghuis of ziekenhuispatiënten. Bij verpleeghuisbewoners en ziekenhuispatiënten is de bacterie vaak resistent tegen veel antibiotica. Het komt regelmatig voor dat de bacterie een extended spectrum beta-lactamase (ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)) produceert, soms een carbapenemase, hoewel dit laatste nog weinig voorkomt.

Voor meer informatie zie surveillance van carbapenemase producerende Enterobacteriaceae.