Professionals uit het biocidenwerkveld kunnen vanaf nu laagdrempelig met elkaar in contact komen via de webtool BiocidenConnect. In deze besloten webomgeving kunnen zij hun profiel invullen, contacten opdoen en hun netwerk verstevigen.

Antwoorden op vragen over biociden liggen vaak niet voor het oprapen. Kennis over biociden is verbrokkeld en niet voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is de regelgeving complex. Aanbieders van biociden, professionele gebruikers en andere professionals die met biociden te maken hebben, beschikken over belangrijke kennis en ervaring. Het delen hiervan kan ieders werk versterken.

BiocidenConnect maakt onderdeel uit van het Kennisnetwerk Biociden. Dit kennisnetwerk verbindt partijen die te maken hebben met biociden. Hiermee bevordert het netwerk veilig en doelmatig gebruik van biociden. Het kennisnetwerk bevordert ook kennisuitwisseling via LinkedIn en http://www.biociden.nl/.

Aanmelden voor BiocidenConnect is eenvoudig, deelnemers vullen hun profiel in via "Mijn profiel". Vervolgens kunnen zij contacten zoeken op een aantal specifieke kenmerken, waaronder persoonlijke expertise.