Er zijn praktijkvoorbeelden voor Exposure Scenario's beschikbaar gekomen.

ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) heeft praktijkvoorbeelden voor Exposure Scenario's ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de communicatie naar de afnemers.