Per 2018 wordt de uitvoering van het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om de inhoudelijke kwaliteit van het RVP te borgen, wordt er een nieuwe professionele, breed gedragen richtlijn ontwikkeld. Deze Richtlijn Uitvoering RVP 2017 zal op 1 januari 2017 ingaan en inhoudelijk vrijwel geheel overeenkomen met de huidige Richtlijn, de Uitvoeringsregels en aanverwante protocollen, zoals de cold chain. De ontwikkeling van de nieuwe richtlijn gebeurt in de volgende 3 stappen:

  1. Momenteel schrijven medisch adviseurs, samen met collega's (kinder- en jeugdartsen) het eerste concept. Het RIVM heeft daarbij een faciliterende rol. Dit eerste concept wordt besproken in het landelijk RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-overleg (met onder meer IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg), ActiZ, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de beroepsverenigingen); 
  2. In de zomer (half juli) zullen betrokkenen uit het veld (jeugdartsen- en , verpleegkundigen, cb consultatiebureau (consultatiebureau)-assistenten en kinderartsen (beroepsverenigingen AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), NVDA Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten (Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten) en NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde))) van het NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) een uitnodiging ontvangen om commentaar te leveren. Het concept is dan te lezen op een besloten site. Vanwege de vakantieperiode is de commentaarperiode zes in plaats van vier weken. Het NCJ zal alle commentaren verwerken.
  3. In het najaar zal in het Landelijk RVP-overleg worden geautoriseerd. 

De NCJ verzorgt bij stap 2 de uitnodiging, de publicatie van het concept op een besloten site en de terugkoppeling van de commentaren aan de auteurs. Midden juli kunt u de uitnodiging van de NCJ verwachten. Vanwege de vakantieperiode zal de commentaarperiode extra lang zijn: zes in plaats van vier weken.