Op woensdag 8 oktober heeft het Schoolpleinen ActieTeam van basisschool De Tandem in IJsselstein het eerste Gezonde Schoolplein geopend. De scholieren van de school zijn actief betrokken geweest bij het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Waar eerst alleen grijze tegels lagen, ligt nu een natuurlijk speelplein met een palenbos, veel struiken om in te verstoppen en een zandbak met een watergoot en kraan. Met het toepassen van hoogteverschillen is een natuurlijk landschap nagebootst. Het nieuwe plein van De Tandem is de eerste van in totaal zeventig Gezonde Schoolpleinen.

Gezond Schoolplein

Jantje Beton, IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Tandem is daarom blij dat zij werd geselecteerd.

Een nieuwe wereld van spel, ontmoeting en beweging

Vincent van Kalshoven, directeur van De Tandem: “Onze wens was een plein dat bewegen stimuleert, uitnodigt tot verbinding en kennis van de natuur bevordert. We hebben met de hulp van kinderen en andere betrokkenen een plein gerealiseerd dat hier goed aan tegemoet komt. Daarnaast prikkelt de inrichting van het plein de fantasie van de kinderen. We zien een nieuwe wereld ontstaan van spel, ontmoeting en beweging.”

Ontwerpbureau buroBlad heeft goed geluisterd naar de wensen van de kinderen. Essentieel onderdeel in het ontwerp is de indeling. De ruimte is opgedeeld in kleinere ruimten door gebruik te maken van planten en bomen. Deze zijn zo geplaatst dat er een speelroute ontstaat. De aangebrachte verhoging kan dienst doen als podium tijdens de vele buitenactiviteiten van de school.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder

Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt De Tandem begeleiding bij onder andere het:

  • Organiseren van beheer en onderhoud.
  • Inzetten van gezonde activiteiten.
  • Verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.
  • Behalen van het vignet Gezonde School.
  • Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zo is  het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.

Kijk voor informatie en inspirerende voorbeelden op gezondeschool.nl/schoolpleinen.