Update 15:00 uur: In Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen de waarden boven de alarmdrempel oplopen. Daar geldt ook op vrijdag een smogalarm.


Op vrijdag 26 juli 2019 is er in heel Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht", vooral in het zuidelijk deel van Nederland. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Update vrijdag 26 juli 15:00 uur: In Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland kunnen ook vandaag de waarden boven de alarmdrempel oplopen. Daar geldt ook vandaag een smogalarm.

Op donderdag 25 juli gaf het RIVM een smogalarm af voor delen van Nederland. Bij een aantal meetstations in Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg zijn aan het eind van de dag daadwerkelijk waardes boven de alarmdrempel gemeten. In de loop van vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe. Dit zorgt er voor dat de ozonconcentraties op zaterdag omlaag zullen gaan en waarschijnlijk onder de waarschuwingsdrempel zakken.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU Europese Unie (Europese Unie)-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan "slecht " volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie:

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond , provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) Omgevingsdienst Midden en West Brabant  en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem) Omgevingsdienst regio Arnhem . 
  • Op www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten. 
  • Smog
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds